nonmechanically


nonmechanically
adv. niet door middel van werktuigen

English-Dutch dictionary. 2013.